Kohaveskoven bliver større

Ny skov øst for Kohaveskoven
Kohaveskoven bliver inden længe større, når der i et 22 hektar stort areal øst for den nuværende skov bliver plantet 50.000 træer og anlagt 1,4 km sti. Entreprenøren går i gang i uge 37 med at grave Åsum bæk frem, så den kommer til at ligge endnu smukkere i landskabet.

Kohaveskoven bliver større Kohaveskoven bliver større
Kohaveskoven bliver større Kohaveskoven bliver større

I skoven plantes mange forskellige træer, så der bliver forskellige oplevelser at gå efter. Tilmed bliver der plantet hindbær, æble- og pæretræer og hasselbuske, så der er frugt at høste på turen. Og derudover bliver der anlagt gode stier i skoven til gå- og løbeture.

Kohaveskoven bliver større

Området ved selvsyn
Det er Odense Kommunes håb, at rigtig mange vil følge omdannelsen fra mark til skov, og at skovenes udvidelse vil kunne lokke endnu flere ud i Kohaveskoven. Der er i projektet ikke midler til rekreative faciliteter, men gode ideer og initiativer er velkomne.

Kohaveskoven bliver større Kohaveskoven bliver større

Skoven hjælper klimaet på vej
Igennem arealet løber Åsum bæk. Den bliver ændret, så den kommer til at ligge endnu smukkere i landskabet.

Kohaveskoven bliver større

Når skrænterne bliver gravet væk, vil vandet kunne oversvømme de lave brinker i perioder, og der vil opstå mange spændende plantesamfund. Desuden vil den fremtidige Åsum bæk kunne rumme meget mere vand end i dag.

Projektet vil, udover at bidrage til en skøn natur i området, være med til at klimasikre Odense ved store regnskyl. Bækken kan løbe over sine bredder inde i skoven frem for at bidrage til mere vand i boligområderne.

Kohaveskoven bliver større

Pengene til at rejse skoven kommer fra projektet med at etablere Munkebjergvejs forlængelse. Vejen går igennem en del nuværende skov, og skovloven kræver, at der plantes mindst dobbelt så meget skov, som der fældes.

Odense Kommune har valgt at omdanne et areal, der er tre gange så stort som det, der bliver fældet, så der også er mulighed for lysåbne arealer i skoven. Der graves desuden en sø, og der bliver græsarealer med dyr på.

Læs mere på http://kortlink.dk/kohaveskoven/ewp5

Venlig hilsen
Odense Kommune

Tilbage til:
SENESTE NYT

Blangstedgård i Odense SØ – er en bydel med flotte huse, grønne områder og god plads til forskellighed.