Blomstrende kirsebærtræer

Litteratur

Lokalplan nr. 14-367 for Blangstedgårds Jorder.
Odense Kommune, 1985. > Link

Jørgen Steen Knudsen et al. (red.): BYG OG BO 88 ODENSE. Blangstedgård. Fremtidens boligbyggeri i Danmark.
Odense Kommune, 1988.

Børge Østergaard et al. (red.): Arkitektur i Danmark. BYG & BO 88 ODENSE.
Odense Kommune, 1988.

Kim Dirckinck-Holmfeld (red.): Arkitekten – Tema: BYG & BO 88 Blangstedgård.
Arkitektens Forlag, København, 7/8 1988.

Niels Cortzen: Status og fremtidsperspektiver for Hus88.
Odense Kommune, 1992. > Link

Ivor Ambrose og Pia Dyregaard: Evaluering af Blangstedgård i brug. Resultater af undersøgelser 1989-92.
SBI-byplanlægning 66. Statens Byggeforskningsinstitut. Hørsholm 1993. > Link

Michael Varming (red.): Liv på Blangstedgård.
Statens Byggeforskningsinstitut. Hørsholm 1998.

Dan Ove Pedersen og Børge Østergaard: Beboersammensætning og tilfredshed i fem boligområder i Odense.
Statens Byggeforskningsinstitut. Hørsholm 2000. > Link

Ole Runge og Poul Bjerregaard: Odenses skove – ved indgangen til et nyt årtusind.
Geografforlaget, 2001.

Ole Runge: Kohaveskoven – gammel egeskov, græssende kvæg og skrigende råger.
Odenses skove, s. 21-26, Park & Natur, Odense Kommune.

Kurt Due Johansen: Tur 7: Kohaveskoven og Blangstedgård.
Udeliv i Odense, Natur, Miljø og Trafik, Odense Kommune.

Jesper Harvest: Odense Byplan 1966-1988. Fra Vollsmose til Blangstedgård – fra gadegennembrud til cykelruter. 
Byhistorisk Udvalg, Odense, 2003.

Dan Ove Pedersen: Trivsel, kvalitet og sociale vilkår i by- og boligområder. Evaluering af 15 boligområder i Ballerup og Odense kommuner.
By og Byg Dokumentation 038, Statens Byggeforskningsinstitut. Hørsholm, 2003. > Link

Anders W Berthelsen: Korsløkke-Tornbjerg-bogen. Om Odenses sydøstlige kvarterer.
Forlaget Skulkenborg, Odense, 2005. > Køb bogen

Selvbærende lokalsamfund.
Odense Kommune – Bystrategisk Stab, 2010.

Byaftale mellem de almene boligorganisationer i Odense og Odense Kommune.
Odense Kommune – Bystrategisk Stab, 2010.

Statistik 2010: Almene boligområder i Odense. 20 udvalgte områder. Odense Kommune – Bystrategisk Stab, 2010.

Nyt partnerskab i Blangstedgård
Værkstedsrapport fra fremtidsværksted – 30. oktober 2010. Odense Kommune > Rapport

Odense – en ny virkelighed.
Samlet afrapportering til Odense Byråd af projekt: Selvbærende lokalsamfund.
Odense Kommune  – Bystrategisk Stab, 2011.

Blangstedgård gik i blodet.
Anders W Berthelsen; Fyens Stiftstidende, 2013. > Link

Tæt-lav-bevægelsens huse.
Kulturstyrelsen: Bygningskultur i Danmark. Mit historiske hus. Stilblade for by- og etagehuse.

Byudvikling i Odense SØ
Odense Kommune: 13. juni 2016 på Holluf Pile Skole. > Link


LÆS MERE OM:
BYG & BO 88
KUNST I HVERDAGEN
BOLIGER M.M.
LOKALOMRÅDET
AKTIVT UDELIV

Blangstedgård i Odense SØ – er en bydel med flotte huse, grønne områder og god plads til forskellighed.