Velkommen til Blangstedgård

Tegninger og luftfoto

Ifølge lokalplanen for Blangstedgård bliver vedligeholdelsen af de fælles arealer og veje varetaget af de enkelte grundejere, Grundejerforeningen og Odense Kommune.

Plantegninger – med markering af hvem der står for vedligeholdelsen af de fælles arealer og veje:

Luftfoto – med markering af de enkelte matrikler (1:3000):

Veje og fortove
Alle boligveje er klassificeret som D-veje, dvs. at der kun undtagelsesvist bliver ryddet for sne og gruset. Snerydning iværksættes kun ved sne over 15-20 cm eller ved kraftige drivedannelser.

Brandveje
Alle boligveje og Stammen er desuden klassificeret som brandveje, dvs. at parkering udenfor de markerede parkeringspladser ikke er tilladt. For at brandbiler skal kunne passere skal kørevejen have en bredde på mindst 2,8 m og der skal være en friholdt bredde på mindst 0,3 m på hver side af vejen.

Blangstedgård i Odense SØ – er en bydel med flotte huse, grønne områder og god plads til forskellighed.