Udsigt mod skoven

Turforslag

Man kan sagtens gå ture på Blangstedgårds stier og veje, men har man lyst til at gå på opdagelse i skoven eller langs åen, er der mange muligheder.

Køer på marken
Køer på marken ved Blangstedgård

Kohaveskoven – Gammel egeskov, græssende køer og skrigende råger
Kohaveskoven ligger tæt på Blangstedgård, og med de omkringliggende småskove, nyplantninger og græssede enge er den et af Odenses største og fineste naturområder.

Navnet stammer fra tiden da dyr græssede mellem træerne, og siden 1992 har det været muligt at lade køer græsse i visse skovområder. Det gør de i en lille del af Kohaveskoven tæt på Bredagerløkken.

Kohaveskoven
Kohaveskoven

Noget af det, der giver Kohaveskoven dens særprægede skønhed, er de mange bredkronede egetræer, der dækker hele den centrale del af skoven. Egene tillader lyset at trænge igennem til skovbunden, og da de står med stor afstand til hinanden, er der både lys og plads til en smuk og varieret underskov af hæg, birk, lind, dunet gedeblad, stikkelsbær, benved, hassel og den relativt sjældne hvid kornel – alle de gamle danske urskovsarter.

Læs mere i naturvejleder Ole Runges folder: ‘Odenses skove’ s. 22-27 > Link

Kohaveskoven og Blangstedgård
I folderen ’Udeliv i Odense’ beskrives en længere gåtur i Kohaveskoven og Blangstedgård. Ruten er markeret med små blå skilte: > Link

Aktivt udeliv
Afmærkede stier i skoven

Om Kohaveskoven
Brochure fra Syddansk Turisme, der i kort form beskriver oplevelser på egen hånd > Link

På opdagelsesrejse langs Lindved Å
I bogen Korsløkke-Tornbjerg-Bogen beskrives en opdagelsesrejse langs Lindved Å.

Lindved Å udspringer ved Søbysøgård og fosser forbi Højby, Hollufgård, Holluf Pile og Killerup inden den kommer til Blangstedgård. Herfra fortsætter den forbi Herluf Trolles Vej og løber ud i Odense Å ved Åsum. Der går en cykelsti hele vejen fra Neder Holluf til Herluf Trolles Vej, det er dels en grus- og asfaltsti. Åen er synlig det meste af vejen, men hist og her gemmer den sig bag træer, brændenælder og skræpper.

Lindved å løber tæt forbi
Ænderne må gerne fodres

Lindved Å udspringer ved Søbysøgård og fosser forbi Højby, Hollufgård, Holluf Pile og Killerup inden den kommer til Blangstedgård. Herfra fortsætter den forbi Herluf Trolles Vej og løber til sidst ud i Odense Å ved Åsum.

Der går en cykelsti hele vejen fra Neder Holluf til Herluf Trolles Vej, det er dels en grus- og asfaltsti. Åen er synlig det meste af vejen, men hist og her gemmer den sig bag træer, brændenælder og skræpper.

Åen kommer til Blangstedgård fra det store Bilka-kryds hvor Niels Bohrs Allé og Ørbækvej mødes, herfra fortsætter den forbi Slagkrogen.

Slusen
Slusen

Undervejs deler åen sig i to. Den ene arm er en ny omkørsel for ørreder, der ellers skulle springe meget højt for at komme op i åen og gyde. Åens anden arm styrer direkte mod slusen ved Blangstedgårds gamle mølle. De to forgreninger løber sammen igen ved Blangstedgårds populære andedam på den anden side af ’vandfaldet’.

Her bliver stien langs åen navnløs, men man kan sagtens cykle videre. Brægende får er den næste seværdighed. De holder græsset nede på en stor kommunal grund mellem åen og Æblegrenen.

Får på marken
Får på marken

 

Efter en ’dæmning’ mellem åen og endnu en andedam fører grusstien frem til Avlskovgårds skrånende marker og flere heste, inden stien ender ved en låge, der skal holde mennesker og køer adskilt. Luk lågen op og fortsæt eventuelt til Kohaveskoven.

Kig ind i Fællesskoven
Biolog Finn Oemig fortæller om Fællesskoven, som ligger ved det kommende nye Sundheds-videnskabelige fakultet på SDU i Odense. Skoven er en fredskov, dvs. den er omfattet af fredskovspligten. Det betyder, at ejeren er forpligtet til lade arealet forblive som skov. Det specielle ved Fællesskoven er, at det er en gammel skov, der længe at fået lov at passe sig selv – lidt som en urskov, hvor f.eks. de gamle stammer forbliver på skovbunden og kun langsomt nedbrydes over år af svampe og bakterier. > Link

Lindved Å
Lindved Å

Blangstedgård t/r
På blog’en ’Lindas-netsted’ beskriver Linda og John en rigtig fin og ca. 17 km lang rute, der går fra Blangstedgård og ind mod Odense centrum og retur – uden at man behøver at gå på trafikerede og kedelige veje. > Link

LÆS MERE OM:
AKTIVT UDELIV
ET GODT HUNDELIV
SPORT OG FRITID
FIND VEJ

Blangstedgård i Odense SØ – er en bydel med flotte huse, grønne områder og god plads til forskellighed.