Velkommen til Blangstedgård

Grundejerforening

Blangstedgårds grundejerforening har til formål at varetage vedligeholdelsen af de fælles grønne arealer, veje, stier og kloakker, samt iøvrigt varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område.

Repræsentantskabet
Grundejerforeningen består af repræsentanter fra de forskellige boligtyper i bydelen og disse vælges for en 2-årig periode i de enkelte lokalområder. Grundejerforeningen er dannet på baggrund af lokalplanen og har et sæt af vedtægter som præciserer foreningens virke. Der arbejdes med 7 lokalområder, som ifølge vedtægterne alle bør være repræsenteret i grundejerforeningens bestyrelse, der står for den overordnede ledelse af foreningens virksomhed – herunder ved­li­ge­hol­del­se af områdets fælles grønne anlæg.

Medlemmer af repræsentantskabet
Repræsentant Titel Område
Merete Schultz* Område 1: FaB
Område 1: FaB
Ruth Fryndt* Område 1: Civica (Tidl. OAB)
Michael Møller Jensen Område 1: Civica (Tidl. OAB)
Jesper Wittchen* Område 1: Civica (Tidl. Højstrup)
Område 2: Kristiansdal
Mogens Gotfredsen* Område 2: Kristiansdal
Susanne Folsø Område 2: Kristiansdal
Område 2: OSFB
Område 3: Blangstedgård ungdomsboliger
Kent Hansen* Område 4: Private husejere
Område 4: Private husejere
Område 5: Ejerlejligheder
Område 6: Privat udlejning
Kaj Bager* Område 7: a/b Kirsebærgrenen
Øjvind Danielsen Område 7: a/b Bofællesskabet
Lars R Pedersen* Område 7: a/b Pæregrenen
Torben Peterhänsel Område 7: a/b Blommehaven
Lise Lyngbye Område 7: a/b Blommelunden
Willy Rau Område 7: a/b Brombærlunden
Alice Hansen Område 7: a/b Blommegrenen
* Medlem af bestyrelsen Opdateret: xxx

Alle grundejere på Blangstedgård er ifølge lokalplanen forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen og denne er til gengæld berettiget til at opkræve bidrag hos medlemmerne til løsning af foreningens opgaver. Det er foreningens kasserer, der har ansvar for at pengene bliver administreret korrekt i henhold til vedtægterne.

Oversigt over områdeinddeling

Område 1: Udlejning Adresse  Andele
FaB: Fyns almennyttige Boligselskab Blommegrenen 51-91
Kirsebærgrenen 25-79
Stammen 51-57
 95
CIVICA (tidl. OAB afd. 331) Stammen 31-45
Blommegrenen 111-137
Pæregrenen 55-101
 46
CIVICA (tidl. OAB afd. 338) Blommegrenen 2-78  60
CIVICA (tidl. Højstrup afd. 30) Æblegrenen 1-69
Æblegrenen 151-188
 57
CIVICA (tidl. Højstrup afd. 40) Brombærranken 1-31
Brombærranken 2-8
 82
Område 2: Udlejning
Odense Boligselskab Kirsebærgrenen 2A-18D  38
Boligforeningen Kristiansdal Pæregrenen 2-12
Pæregrenen 16-34
Pæregrenen 43-45
Stammen 25-29 Blommegrenen 101-105
Blommegrenen 171-235
Kirsebærgrenen 20-64
Kirsebærgrenen 211-219
 157
Område 3: Ungdomsboliger
Blangstedgård Kollegiet Stammen 71-99  18
Område 4: Parcelhuse
Parcelhusene Æblegrenen 195-205
Pæregrenen 115-129
 17
Område 5: Ejerlejligheder
Dan-Ejendomme Parcel 8 Blangstedgårds Allé 77-91
Stammen 3-23
 21
Dan-Ejendomme Parcel 9 Pæregrenen 1-39  37
JAMA 2000 Parcel 18 Æblegrenen 71-113  50
Område 6: Privat udlejning
Arkitekternes Pensionskasse, Parcel 15 Kirsebærgrenen 121-141 14
Ejendomsselskabet Fåborg A/S Pæregrenen 109-113 13
Dan-Ejendomme, Parcel 12 Kirsebærgrenen 81-113 20
Støttecenter Blangstedgård Stammen 101-127 17
Område 7: Andelsboligforeninger
A/B Kirsebærgrenen Kirsebærgrenen 223-265  22
A/B Bofællesskabet Blangstedgård Kirsebærgrenen 151-197  22
A/B Pæregrenen Pæregrenen 147-177  16
A/B Blommehaven Blommegrenen 145-165
Stammen 30-36
 20
A/B Blommelunden Blommegrenen 281-321  21
A/B Brombærlunden Brombærranken 10-38  15
A/B Blommegrenen Blommegrenen 241-279  20

Årets gang i grundejerforeningen
Maj: Valg af repræsentanter til grundejerforeningen foretages hvert år i maj. I hvert af de 7 områder indkaldes der til områdegeneralforsamling for samtlige stemmeberettigede. For de almennyttige afdelinger og de private andelsboligforeninger erstattes dette med et fællesmøde mellem de pågældende bestyrelser. Referat fra disse møder indsendes til grundejerforeningens bestyrelse med en ajour­ført liste over medlemmer til repræsentantskabet, samt suppleanter til disse.

Formanden for bestyrelsen indkalder herefter til repræsentantskabsmøde med mindst 2 ugers varsel ved brev til samtlige repræ­sen­tan­ter. Sammen med indkaldelsen udsendes det af bestyrelsen underskrevne regnskab, bestyrelsens forslag til bud­get samt de indkomne forslag som skal behandles.

Forslag må være indsendt senest den 25. maj.

Juni: Ordinært repræsentantskabsmøde med fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning samt godkendelse af regnskab og budget for det kommende år (herunder også fastsættelse af kontingent).


Andre grundejerforeninger

I området omkring Blangstedgård er der andre aktive grundejerforeninger:

Kontakt:

Grundejerforeningen Avlsskovparken
Herluf Trolles Vej 1-100.

Grundejerforeningen Holluf Pile
Bebyggelse opdelt i de fire kvarterer: Hjulets Kvarter, Klokkens Kvarter, Nøglens Kvarter og Vægtens Kvarter.

Killerup Beboer- og Grundejerforening
Landsbyen Killerup

Grundejerforeningen Otte Ruds Vej
Otte Ruds Vej 1-349

Grundejerforeningen Ridderhatten, Sneglehatten og Vokshatten
Ridderhatten, Sneglehatten og Vokshatten

Grundejerforeningen Slagkrogen
Slagkrogen 1-160

Grundejerforeningen Svanen
Væbnerhatten 181-197 og 200-249 samt hele Læderhatten og børnehaven Svanen i Odense SØ

Grundejerforeningen Tornbjerg
Slørhatten 1-71  

Grundejerforeningen Viben
Væbnerhatten 1-180, Tornbjerg

Grundejer- og beboerforeninger i Odense Kommune
Liste over aktive foreninger i hele Odense Kommune.

Beboerforeninger

Hollufhave
CIVICA – Hjulets Kvarter 300-396, Odense SØ.

Hunderupparken
CIVICA – Odense M.

Blangstedgård i Odense SØ – er en bydel med flotte huse, grønne områder og god plads til forskellighed.