Blangstedgård

2: Blangstedgård

Adresse: Blangstedgårds Allé 100 
Børnehave og vuggestue samt lejeboliger
Bygherre: Rudolf Steiner Skole- og Børnehaveforeningen Blangstedgård

I Blangstedgårds gamle hovedbygning begyndte der i 1985 en Rudolf Steiner Skole. I dag rummer den gamle hvide gård en børnehave og vuggestue kaldet Kastanjen – og i en ny bygning tæt derved findes nu også vuggestuen Killevippen.

Killevippen Rudolf Steiner Vuggestue
Blangstedgårds Allé 70, 5220 Odense SØ
Telefon: 23 98 31 75
E-mail: mail@killevippen.dk
Hjemmeside: www.killevippen.dk


Blangstedgård nævnes første gang i 1309 som »Blansvet«, og i middelalderen var stedet den katolske kirkes ejendom og fungerede som bispernes sommerresidens. I 1540 blev gården solgt til Gråbrødre Hospital i Odense og blev hjemsted for områdets fattige.

Ved gården var der en mølle, der fik kraft fra den opdæmmede Lindved Å og i dag kan man stadig se mølledammen og slusen. Her ligger ligeledes møllehuset opført med bindingsværk og stråtag, og hvis man ser godt efter, kan man finde rester af et voldsted og en delvist bevaret voldgrav.

Blangstedgård blev fra 1915-85 anvendt som Statens Forsøgsstation for frugt- og planteavl. Indtil Odense Kommune købte gården i 1985 med den tilhørende frugtplantage, som skulle blive en ideel ramme for en bygge- og boligudstilling.

I Blangstedgårds gamle hovedbygning og park påbegyndte Rudolf Steiner Skolen kort efter sin pædagogiske virksomhed. Disse bygninger bar tydeligt præg af deres høje alder, hvorfor en gennemgribende renovering var nødvendig for at gøre dem egnede til skoleformål.

Kilder:
Børge Østergaard (red.): “Arkitektur i Danmark: Byg & Bo 88 Odense”. Odense Kommune, Odense, 1988.

Jørgen Steen Knudsen (red.): “Byg og Bo 88 Odense: Fremtidens boligbyggeri i Danmark”. Odense Kommune, 1988.

Anders W Berthelsen: “Korsløkke Tornbjerg Bogen”. Forlaget Skulkenborg, 2005.

Links:


Den gamle hovedbygning rummer desuden et mindre antal lejeboliger.

LÆS MERE OM:
LEJLIGHEDER
BOLIGER M.M.
LOKALOMRÅDET
AKTIVT UDELIV
FOR BEBOERNE
KONTAKT

Blangstedgård i Odense SØ – er en bydel med flotte huse, grønne områder og god plads til forskellighed.