Hus 88 - Blangstedgårds Alle 93 - Odense SØ

Faste brugere

Ung Odense
Genbrugspavillon
Grundejerforening
Andre aktiviteter


HUS 88 har mange daglige brugere, der nyder godt at husets fleksibilitet og rummelighed. Vi er imødekommende over for alle seriøse ønsker og henvendelser om lån af lokaler og alskens forskellige formål – og, hvis der er plads, siger vi sjældent nej.

I dagtimerne bruges dele af huset til 8.-9. klasse og eftermiddag/aften er her ungdomskole- og aftenskoleundervisning.
>> UngOdense

Hus88 vil gerne fungere som væksthus for eksperimenter med nye liberale erhverv – og hvis man har en god ide kan man altid henvende sig.

Det seneste initiativ er en genbrugs-pavillon, hvor man kan lægge de ting, som man ikke længere selv kan bruge – men som er brugbare, så andre kan få glæde af dem.

En hjælpes-ad-kultur

I Hus 88 fungerer skole og brugerhus uafhængigt af hinanden, men efter behov låner man lokaler hos hinanden. Der er gennem mange år blevet opbygget en ’hjælpes-ad-kultur’, hvor man tager hånd om hinanden.

“Hus 88 er et oplysningens sted og et sted, hvor folk kommer med deres gode ideer og hjælper og underviser hinanden. De unge skal have det samme gode skub, som vi i forvejen giver hinanden. Det er rart at være her, fordi, der er så mange, der tager sig af hinanden.”

“Der er et helt særligt hjerterum på stedet, som der skal værnes om. Noget som der ikke findes ret mange andre steder.”

“Det smukke ved Hus 88 er, at der er plads til nogle meget forskellige mennesker og nu skal der komme nogle unge mennesker, der har brug for hjælp. Vi skal over tid finde ud af, hvordan tingene skal udvikle sig – i samarbejde og med åbenhed og rummelighed.”
Erik Ravn Nielsen


Læs mere her:
Pétanque
Banko
Odense Model Jernbane Klub
Genbrugspavillon
Den Fynske Stenklub

Blangstedgård i Odense SØ – er en bydel med flotte huse, grønne områder og god plads til forskellighed.