Nytårskur d. 21. januar – lørdag kl. 11:00-14:00

Omkring 60 beboere mødte op til Grundejerforeningens nytårskur. Formand for bestyrelsen, Kim Gejbøl, bød velkommen og fortalte om årets gang i Grundejerforeningen – spørgelysten var stor, men stemningen var god. Vi ser frem til det nye år i Blangstedgård.

!!! GODT NYTÅR !!!


Grundejerforeningen inviterer hermed
alle beboere i Blangstedgård
til nytårskur i Caféen – HUS 88.
Kom og få et lille glas boblevin
og et stykke kransekage – og få en snak
med Grundejerforeningens bestyrelse
– om hvad det nye år skal bringe.
Alle beboere er velkomne!
Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Blangstedgård

Dialog efterlyses

Grundejerforeningens bestyrelse vil gerne i dialog med
beboerne på Blangstedgård.
Selvom vi allerede i dag har mange aktiviteter på
Blangstedgård, mener vi
i bestyrelsen, at der er plads til mere.
Og vi er åbne overfor alle forslag.
Det kan være forskellige arrangementer, aktiviteter i
HUS88 eller andet.

Kontakt Grundejerforeningen hvis du –
eller I – har forslag til bestyrelsen.

eller på

https://www.facebook.com/groups/blangstedgard/

For at beboere i Blangstedgård bedre kan komme i kontakt med hinanden er der blevet oprettet en Facebook-gruppe.

Grundejerforeningen opfordrer alle interesserede – der i forvejen er på Facebook – til at blive medlem!