a/b Kirsebærgrenen

Andelsboliger

I bydelen Blangstedgård er der 7 private andelsboligforeninger:


Grundejerforening:

  • Kaj Bager
  • Lars Rahbæk Pedersen

Man bruger ofte betegnelsen ‘at købe’ en andelsbolig, men reelt køber man ikke noget; man får overdraget en andel af foreningens formue mod betaling af andelens værdi på det pågældende tidspunkt. Ved overdragelse af andelen får man samtidig brugsret til en specifik bolig i foreningen – også kaldet en ‘eksklusiv brugsret’.

I en andelsbolig betaler man boligafgift, som dækker renteudgifter og afdrag på foreningens lån samt udgifter til drift af foreningen. Boligafgiften fastsættes af generalforsamlingen, som består af foreningens beboere.

Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse bestående af myndige andelshavere bosat i foreningen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen.

Høj grad af selvbestemmelse
Andelsboligen er som boligform underlagt forskellig lovgivning og andre regler, men inden for disse har beboerne betydelig mulighed for selv at fastsætte, hvilke regler der skal gælde i deres forening. Det er beboerne, som bl.a. tager beslutninger om:

  • Fastsættelse af boligafgift
  • Fastsættelse af rammerne for foreningens løbende drift og øvrige økonomi
  • Hjemtagning/ændring af lån til foreningen
  • Igangsættelse af vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder i ejendommen
  • Igangsættelse af energibesparende tiltag
  • Fastlæggelse af de sociale rammer i foreningen (eks. fælles aktiviteter)
  • Ændring af vedtægter, husorden og lign.

Høj grad af vedligeholdelse
Sammenlignet med andre boligformer er andelsboligforeninger gode til løbende at vedligeholde deres ejendom. Det hænger sammen med, at beboerne selv kan bestemme, hvordan og hvornår ejendommen skal renoveres, og at der via boligafgiften er mulighed for at spare op til forskellige renoverings- og forskønnelsesprojekter.

Nyttige links
Læs mere på ABF’s hjemmeside: Andelsboligens kendetegn

Blangstedgård i Odense SØ – er en bydel med flotte huse, grønne områder og god plads til forskellighed.