Områdegeneralforsamling

Jf. Grundejerforeningens vedtægter afholdes der områdegeneralforsamling for de stemmeberettigede i løbet af maj måned. Ved mødet aflægges der beretning for det forløbne år og orienteres om regnskab og budget. Desuden skal der vælges medlemmer til repræsentantskabet jf. §13 stk 1, samt suppleanter.

Indkomne forslag skal være den nuværende repræsentant i hænde senest en uge før mødet.


10. maj 2016

Områdegeneralforsamling for Område 1 (Civica og FaB)
Kl. 19:00 i Civica’s fælleshus, Brombærranken.

Områdegeneralforsamling for Område 2 (Kristiansdal)
Kl. 19:00 i Fælleshuset, Pæregrenen 14.

11. maj 2016

Områdegeneralforsamling for Område 4 (private husejere)
Kl. 19:00 i Hus 88

Områdegeneralforsamling for Område 7 (andelsboligforeninger) Kl. 19:00, Fælleshuset, Kirsebærgrenen 165


Repræsentantskabsmøde

D. 13. juni 2016 kl. 19:00 i Hus 88


Grundejerforeningen består af repræsentanter fra de forskellige boligtyper i bydelen og disse vælges for en 2-årig periode i de enkelte lokalområder. Grundejerforeningen er dannet på baggrund af lokalplanen og har et sæt af vedtægter, som præciserer foreningens virke.

Der arbejdes med 7 lokalområder, som ifølge vedtægterne alle bør være repræsenteret i grundejerforeningens bestyrelse, der står for den overordnede ledelse af foreningens virksomhed – herunder ved­li­ge­hol­del­se af områdets fælles grønne anlæg.

Hvis dit område ikke er repræsenteret – og du har lyst til at gøre en forskel – kan bestyrelsen kontaktes med eventuelle spørgsmål på E-mail: bestyrelsen@blangstedgaard.dk

60’er musik i Hus 88

X-All Stars

Torsdag d. 19. maj er der en koncert med original 60’er musik i Hus 88. Det er de skønne fyre fra X-All Stars, der kommer og spiller rockmusik for et voksent publikum.

Dørene åbner kl 17.30 til spisning i Caféen
og kl. 19.00 starter musikken.

Billetpris 150,- kr. incl. mad – forsalg i Hus 88.


X-All Stars består af fem tidligere medlemmer af The Spacemakers og Jacksons Garden: Boris Blinoff, Paul Andy, Jesper Olsen, Thomas Petersen og Erling Andersen.


Arrangører: Lokale beboere, UngSyd, Hus 88
og Grundejerforeningen Blangstedgård.

Fælles gåtur

Hver torsdag formiddag er der fælles gåtur for alle, der har lyst til at være med. Vi mødes ved Hus 88 kl. 10:00 og går cirka 1 time eller 1 ½. Alle er velkomne.

Fælles gåture omkring Blangstedgård
Fælles gåture omkring Blangstedgård

Søde hunde må gerne medbringes (hvis de er i snor).

Søde hunde må gerne medtages
Søde hunde må gerne medtages

Vi går rundt her i området – gerne i Kohaveskoven – og det er altid en oplevelse at følge udviklingen i naturen og de skiftende årstider.

Følg med på Facebook: https://www.facebook.com/groups/blangstedgard/

Aktivt udeliv
Følg naturen og de skiftende årstider

En meddelelse

Bestyrelsen skal hermed oplyse om at såvel grundejerforeningens formand som kasserer udtrådte af bestyrelsen i 2015. Bestyrelsen har derfor valgt at Erik Schandorff fortsætter som formand og Jørgen Hundsdahl som kasserer indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde i juni måned.


Regnskaberne for 2014 og 2015 er ikke blevet udarbejdet endnu pga. udokumenterede transaktioner, som bestyrelsen har anmodet revisor og advokat om at undersøge nærmere. Bestyrelsen arbejder på højtryk for at få det nødvendige overblik over grundejerforeningens økonomisk situation. Ønsker du yderligere information kan du rette henvendelse til enten Erik Schandorff eller Jørgen Hundsdahl.

Se de seneste referater fra bestyrelsens møder: HER

Blangstedgård-æblet vender tilbage

Søndag d. 18.oktober vender dét æble, som i 1930’erne blev fremavlet på Blangstedgård tilbage. Det er en gruppe beboere, der nu i samarbejde med Assens Planteskole, har genfundet træet og som nu vil plante 5 små nypodede eksemplarer af sorten Blangstedsgård 156a.

Blangstedgård var indtil 1985 forsøgsstation for frugtavl og der står stadig mange forskellige træer i den bydel, som siden 1988 har været bebygget med huse i mange forskellige former og farver. Områdets beboere kan hele efteråret plukke æbler, pærer, blommer og kirsebær til eget forbrug, men inden længe kan de altså også smage på æblerne fra deres helt eget træ.

Æblet skulle efter sigende være et knaldgodt spiseæble og det kan allerede nu ses i Den Fynske Landsby, hvor der står et eksemplar af træet ved Træskomagerens hus.

Blangstedgård nr.156 er en frøplante af sorterne Cox´s Orange og Filippa; men det har kun været meget lidt dyrket til frugtavl. Sorten er ifølge Pometet ved Københavns Universitet egnet til dyrkning i haver, da det ikke er særligt modtageligt for sygdomme; men det har en lille tendens til stødskader. Æblet er stort og rødligt når det er spisemodent i september/oktober.

Det er Blangstedgårds nystartede frugt- og æblelaug, der står bag genforeningen og Grundejerforeningen er sponsor. Træerne kommer til at stå langs Stammen over for Blangstedgård Kollegiet.

Læs mere om æblet her:

Se billeder fra dagen: Blangstedgårds eget æble

Loppemarked på Torvet

Den 19. september kl. 10:00 – 16:00 er der igen loppemarked på Store Torv i Blangstedgård – ALLE er velkomne!

Der vil være salg af grillpølser, øl og vand, kaffe og the, samt meget af det DU lige står og mangler.

Få selv en stand på markedet, det koster KR 30,- (henvendelse i Kiosken)

Se billeder fra markedsdagen i maj:

– o –

Se også billeder fra: Markedsdag 2014

Besøg også den nye Genbrugs-Pavillon

Har du svært ved at læse og skrive?

Lær at læse og skrive i HUS 88
VUC Fyn i HUS 88

Vil du gerne kunne læse og skrive mails, sms`er og måske bruge facebook og netbank m.v.?

Vil du gerne kunne bruge din computer, tablet og mobil til oplæsning og skrivning?

Så er Hus 88´s undervisning for ordblinde, OBU-hold, måske noget for dig?

Lær at læse og skrive
Lær at læse og skrive

Du bliver bedre til at læse og skrive. Du lærer at bruge it-hjælpemidler til pc, tablet og mobil.

Undervisning og materialer er gratis.

Henvendelse VUCFYN, tlf. 6265 6569 eller
Hans Breith, daglig leder Hus 88

Undervisning hver tirsdag kl. 8.00-10.25 med start d. 25.august 2015

Efter undervisningen kl. 10.30- 11.30 er der mulighed for samtale og test.

Askesyge i vores skov…

Kommunens afdeling for Park og Vej vil i 2015 arbejde i Odense SØ. For Blangstedgård betyder dette bl.a. at der bliver fældet en del store træer langs med cykelstien mellem Blangstedgårds Allé og Bækholmskolen.

Det er asketræerne, der er blevet angrebet af askesyge (også kaldet asketoptørre), der medfører, at grenene i toppen går ud og derefter kan falde ned fra stor højde i en storm. Lige nu fældes de syge træer, der står tæt på cykelstien – så der bliver bedre plads til de gode træer; men arbejdet forsinkes af at jorden er meget blød efter den fugtige sommer. Så det kommer an på vejret, hvornår arbejdet fortsætter og hvornår det kan afsluttes.

For at komme ind til træerne har det desværre været nødvendigt at beskære nogle nøddehegn meget kraftigt; men de skal nok komme igen. Hassel kan skyde op til en meter på et år, så de skal nok klare sig.

I øvrigt er fokus lagt på at åbne op langs stisystemet langs åen, så de bliver pænere og der er også planer om at forbedre udsigtsforholdene ned mod søen for enden af Æblegrenen.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Blangstedgård

Genbrugs-Pavillon

“Genbrugs Pavillonen” er et nyt initiativ i Blangstedgård, hvor man kan lægge de ting, som man ikke længere selv kan bruge – men som er brugbare, så andre kan få glæde af dem.

Der er ikke personlig betjening, så Pavillonen fungerer vha. selvbetjening. Når man afleverer sine ting, kan man samtidig se, om der er noget andet, man selv kan bruge. Men man kan også aflevere noget uden at tage noget – eller omvendt.

Pavillonen står på parkeringspladsen ved Hus88. Det fungerer således, at den har åbent i det tidsrum, hvor Hus88 holder åbent, dvs. mandag-torsdag 8.00-20.00 (på nær ferier).

Alle er velkommen, uanset økonomisk indkomst, bopæl etc. Tiltaget er primært for beboerne i området, men folk udefra er også meget velkommen. Selvfølgelig er det ikke meningen, at man tømmer hele rummet, uden at overveje, om man reelt set har brug for det. Det optimale vil være, at der er noget til mange, og ikke meget til få. En kollektiv tankegang er at foretrække. Men ikke et krav.

Det er vigtigt, at man efterlader Pavillonen pæn og selv gør noget, for at der er pænt ryddeligt. Især hvis man afleverer noget, skal man sørge for at det ligger, så andre ubesværet kan komme til at se sig omkring.

Tanken bag Genbrugs Pavillonen er, at jeg igennem flere år, har fundet rigtig mange brugbare ting ved containerne, som folk har smidt ud – billeder, krukker, et tv-bord, et vækkeur etc. Jeg har også selv stået i den situation, at jeg har smidt nogle fine krus ud, fordi jeg ikke kendte nogle, der kunne bruge dem – og ikke havde overskud og motivation til at cykle ind til byen, for at aflevere fire kopper til en genbrugsbutik derinde! Så derfor fik jeg denne idé, der allerede er udbredt flere andre steder i byen.

Pavillonen er til mindre ting som tøj, sko, tasker, bestik, tallerkener, krus, krukker, dvd-film, cd’er, legetøj, haveredskaber m.m. Større ting, som f.eks. møbler, er man velkommen til at formidle, ved at hænge en seddel op på væggen med egne oplysninger.

Jeg håber, at I vil tage godt imod tiltaget.
V.H. Karen

Blangstedgård i Odense SØ – er en bydel med flotte huse, grønne områder og god plads til forskellighed.

%d bloggers like this: